بتن > عوامل موثر برکارایی بتن

عوامل موثر برکارایی بتن

 عبارتند از:
1  - میزان آب
2  - مصالح مصرفی
3  - سن بتن
4  - درجه حرات
میزان آب: مهمترین عامل موثر بر کارایی بتن مبزان آب است که با اضافه کردن آن دانه ها وذرات مانند ساچمه در مخلوط کار می کنند و بین آنها اصطکاک کاهش می یابد. میزان آب در بتن با نسبت وزنی آب به نشان داده می شود.استفاده از نسبت کم آب به سیمان محاسینی دارد که عبارت اند از :1  - کاهش امکان جدا شدن دانه ها 2- افزایش قابلیت آب بندی و کاهش جذب آب3- کاهش میزان افت وخزش بتن وکاهش امکان آب انداختن بتن 5- افزایش چسبنده گی بین بتن ومیلگرد6- پیوستگی لایه های متوالی در بتن ریزی 7- افزایش مقاومت فشاری وکششی بتن  
مصالح مصرفی:
انتخاب صحیح مصالح مصرفی و نسبت های اختلاط آنها بر کارایی بتن تاثیر می گذارد،سیمان با نرمی زیاد باعث بالا بردن کارایی بتن می شود . شن و ماسه طبیعی گرد گوشه دارای کارایی بیشتری نسبت به شن وماسه شکسته است.شن وماسه مکعبی دارای اولویت بیشتری نسبت به وضعیت مشابه به دانه های غیر مکعبی می باشد.
سنگدانه های سبک تمایل به پایین آوردن کارایی بتن دارند.برای یک نسبت آب به سیمان ثابت در مخلوط ،کارایی با کاهش نسبت سنگدانه به سیمان افزایش می یابد واین به دلیل افزایش میزان آب نسبت به کل سطح ذرات جامد مخلوط می باشد.زیاد شدن مصالح ریزدانه در مخلوط سبب افزایش کارایی می شود،لذا چنین مخلوطی با ما زیاد دوام کمتری دارد و برعکس نسبت بالایی حجمی سنگدانه های درشت به ریز،باعث جدایی دانه وکاهش کارایی آن شده ومخلوط به دست آمده خش وپرداخت آن مشکل می باشد.
سن بتن:
بتن تازه با گذشت زمان لحظه به لحظه سخت تر و سفت تر می شود وسن بتن یکی دیگر از عوامل موثر بر کارایی بتن است.
دجه حرارت :
با افزایش درجه حرارت،میزان اسلامپ وکارایی بتن کاهش می یابد.

زمینه فعالیت شرکت خدماتی آدا سرویس از صفر تا صد ساختمان:


قیمت بازسازی ساختمان ،  بازسازی و نوسازی، تاسیسات ولوله کشی ،  رنگ نمای الاستیک و آب گریز ، بازسازی آپارتمان ، بازسازی ساختمان ،  سیمان شسته ، نمای بیرونی ساختمان ، تعمیرات ساختمان  ،  نقاشی ساختمان ، کنیتکس ، مولتی کالر، اپوکسی یا پلی ارتان  ، رنگ های آنتی باکتریال ، دکوراسیون داخلی ، مونولیت،(monolith)  ،رولسر،  تراسل  ، رنگ نما ، سیمان شسته  ،  سیمان سفید ، رنگ آمیزی صنعتی

 

مواد تشکیل دهنده ی بتن

مواد تشکیل دهنده بتن


اطلاعات بیشتر

مقاومت فشاری بتن و عوامل موثر بر آن

مقاومت فشاری بتن و عوامل موثر بر آن


اطلاعات بیشتر

عوامل موثر برکارایی بتن

عوامل موثر برکارایی بتن


اطلاعات بیشتر

پایایی بتن

پایایی بتن


اطلاعات بیشتر

مقاومت بتن در برابر سایش

مقاومت بتن در برابر سایش


اطلاعات بیشتر

بتن پیش تنیده

بتن پیش تنیده


اطلاعات بیشتر

نفوذ ناپذیری بتن

نفوذ ناپذیری بتن


اطلاعات بیشتر

بتن آماده

بتن آماده


اطلاعات بیشتر

حداکثر زمان حمل بتن

حداکثر زمان حمل بتن


اطلاعات بیشتر

باز کردن قالب ها

باز کردن قالب ها


اطلاعات بیشتر

پایه های اطمینان

پایه های اطمینان


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی اجرایی ساختمان

بتن ریزی اجرایی ساختمان


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در هوای سرد

بتن ریزی در هوای سرد


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی در هوای گرم


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در زیر باران

بتن ریزی در زیر باران


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در زیر آب

بتن ریزی در زیر آب


اطلاعات بیشتر

درز انبساط

درز انبساط


اطلاعات بیشتر

درز انقباض

درز انقباض


اطلاعات بیشتر

درز انقطاع

درز انقطاع


اطلاعات بیشتر

بتن های مخصوص

بتن های مخصوص


اطلاعات بیشتر