بتن > پایایی بتن

پایایی بتن

به مقاومت بتن دربرابر عوامل جوی ،حملات شمیایی  ،سایش وفرسایش و فرایند های تخریبی دیگر پایایی بتن گفته می شود.بتن پایا در شرایط محیطی مورد نظر ،شکل،کیفیت وقابلیت بهره برداریخود راحفظ می کند.همچنین بتن پایا آرماتورهای و سایراقلام فلزی مدفون در خود را بهتر محافظت می نماید.
مهمترین عواملی که باعث کاهش پایایی بتن می شوند عبارت اند از : 1  - یخبندانهای متناوب 2  - عوامل شیمیایی خورنده 3   - سایش وفرسایش4  - سنگدانه های واکنش زا5  -خورده گی آرماتور
یخبندانهای متناوب: یخ زدن آب شدن های مکرربتن در مناطق سرد سیرباعث تخریب بتن می شود.این نوع خرابی در اثر موادشیمیایی یخ زدا شدت می یابد.دراین موارد بتن می بایست با استفاده از افزودنی حباب ساز،سنگدانه های مناسب ،نسبت آب به سیمان پایین و نفوذ پذیری کم ساخته شود.
عوامل شیمیایی خورنده:
استفاده ازسیمان مناسب ،نسبت  های صحیح اختلاط و ساخت بتن با نفوذ پذیری کم مقاومت بتن را در برابر املاح و مواد مضر موجود در خاک وآب افزایش می دهد. بتن با کیفیت خوب در برابر اسید های ملایم مقاوم است.
سایش و فرسایش:
در بعضی موارد سطح بتن دچار فرسایش می شود واین امر به ویژه در کف محوطه های صنعتی مشکلاتی را بوجود می آورد .در سازه های آبی دانه های شن وماسه موجود در آب جاری ممکن موجب سایش سطوح شود. استفاده از بتن مرغوب ،ودر موارد حادتر استفاده از سنگدانه های بسیار سخت می تواند موجب تامین پایایی مناسب برای مقابله بااین عوامل باشد.
سنگدانه های واکنش زا:
برخی از سنگدانه ها در اثر واکنش شمیایی با مواد قلیایی موجود در سیمان پرتلند موجب انبساط و فروپاشی بتن  می شوند،دقت در انتخاب منابع سنگدانه ها،استفاده از سیمان کم قلیا و بهره گیری از مواد پوزولانی در موارد مناسب می تواند مانع بروز این مشکلات شود.
خورده گی آرماتور:
در اثر خورده گی آرماتورممکن است سطوح بتنی قلوه کن شود.این پدیده به ویژه درعرشه پله ها در مناطق سردسیردر صورت استفاده از مواد شیمیایی یخ زدا ودر سازه های بتنی در مناطق گرمسیری ومرطوب می تواند مشکلاتی به بار آورد. در نظر گرفتن پوشش مناسب بتن روی آرماتور،ساخت بتن با نفوذپذیری کم ، استفاده از مواد افزودنی شمیایی ئ معدنی مناسب واتخاذ سایر تدابیر حفاظتی ویژه پایایی بتن را تا حدی زیادی افزایش می دهد.

زمینه فعالیت شرکت خدماتی آدا سرویس از صفر تا صد ساختمان:


قیمت بازسازی ساختمان ،  بازسازی و نوسازی، تاسیسات ولوله کشی ،  رنگ نمای الاستیک و آب گریز ، بازسازی آپارتمان ، بازسازی ساختمان ،  سیمان شسته ، نمای بیرونی ساختمان ، تعمیرات ساختمان  ،  نقاشی ساختمان ، کنیتکس ، مولتی کالر، اپوکسی یا پلی ارتان  ، رنگ های آنتی باکتریال ، دکوراسیون داخلی ، مونولیت،(monolith)  ،رولسر،  تراسل  ، رنگ نما ، سیمان شسته  ،  سیمان سفید ، رنگ آمیزی صنعتی

 

مواد تشکیل دهنده ی بتن

مواد تشکیل دهنده بتن


اطلاعات بیشتر

مقاومت فشاری بتن و عوامل موثر بر آن

مقاومت فشاری بتن و عوامل موثر بر آن


اطلاعات بیشتر

عوامل موثر برکارایی بتن

عوامل موثر برکارایی بتن


اطلاعات بیشتر

پایایی بتن

پایایی بتن


اطلاعات بیشتر

مقاومت بتن در برابر سایش

مقاومت بتن در برابر سایش


اطلاعات بیشتر

بتن پیش تنیده

بتن پیش تنیده


اطلاعات بیشتر

نفوذ ناپذیری بتن

نفوذ ناپذیری بتن


اطلاعات بیشتر

بتن آماده

بتن آماده


اطلاعات بیشتر

حداکثر زمان حمل بتن

حداکثر زمان حمل بتن


اطلاعات بیشتر

باز کردن قالب ها

باز کردن قالب ها


اطلاعات بیشتر

پایه های اطمینان

پایه های اطمینان


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی اجرایی ساختمان

بتن ریزی اجرایی ساختمان


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در هوای سرد

بتن ریزی در هوای سرد


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی در هوای گرم


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در زیر باران

بتن ریزی در زیر باران


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در زیر آب

بتن ریزی در زیر آب


اطلاعات بیشتر

درز انبساط

درز انبساط


اطلاعات بیشتر

درز انقباض

درز انقباض


اطلاعات بیشتر

درز انقطاع

درز انقطاع


اطلاعات بیشتر

بتن های مخصوص

بتن های مخصوص


اطلاعات بیشتر