بتن > مقاومت بتن در برابر سایش

مقاومت بتن در برابر سایش

بتنی در برابر سایش مقاوم است که بتواند بحوی در برابراثرات فرسایشی عبور ومرور،ترددماشین آلات، ضربه ،سریدن مواد واسباب ولوازم بر روی آن وامثال آن مقاومت نماید.
عوامل زیر می تواند بر روی مقاومت بتن در برابر فرسایش اثر بگذرد:
مقاومت فشاری:
مقاومت فشاری یکی از مهمترین عوامل موثر بر مقاومت بتن در مقابل فرسایش است . مقاومت فشاری با کم شدن فضای خالی بتن وپایین بودن نسبت آب به سیمان تامین می شود.حداقل بتن مقاوم در برابر سایش بتن طبقه 20C است.
میزان هوا:
برای بتن های داخل ساختمان که در معرض موامل جوی هستند ،حداکثر هوای موجود در بتن 3درصداختیار می شود. ای امر سبب می شود تا بتن در مقابل فرسایش مقاوم باشد.
پرداخت سطح بتن:
برای اینکه مقاومت بتن در مقابل سایش کاهش نیابد،می بایست برای صافکاری بتن حداقل دو ساعت صبر نمود .لذا تا زمانی که آب سطح بتن کاملا محو نشده است باید از ماله کشی سطح بتن پرهیز کرد.
فرسایش سطح بتن :
چنانکه امکان فرسایش سطح بتن با توجه به نوع مصرف زیاد باشد ، می بایست بتن اصلی را با یک رویه از طبقه 30C که حداکثرقطر دانه های آن 12.5میلیمتراست ،روکش کرد.
دابندی مصالح:
برای افزایش مقاومت بتن در برابر سایش توصیه می شود که از مصالحی با مقاومت زیاد و دانه بندی پیوسته استفاده شود و حداکثر قطر مصالح سنگی در بتن های مقاوم به سایش 25میلی متر باشد.
اسلامپ:
برای بتن مقاوم در برابر سایش،حاکثر اسلامپ 75میلی متر است ،می بایست اسلامپ بتن برای لایه روکش ومقاوم در برابر سایش،در حدود 25میلی مترانتخاب شود.حدود اسلامپ برای بتن ریزی از طریق ترمی 170تا 200میلی متر است .حداقل میزان اسلامپ در بتن های مصرفی در شمع های بتنی درجا،150میلی متر است .میزان اسلامپ در مخلوط بتن ،باید همواره کنترل واین میزان به 50میلی متر محدود شود.
                                            میزان اسلامپ برای اعضا وقطعات بتنی
1  - شالوده ها و پی دیوار های بتن آرمه                                                  حداقل اسلامپ 25 وحداکثر 75میلی متر
2  - شالوده ها با بتن ساده ، صندوقه ها ودیوارهای زیر سازه ها                   حداقل اسلامپ 25 وحداکثر 75 میلی متر         
 3  - تیرها ودیوار های بتن آرمه                                                              حداقل اسلامپ 25 وحداکثر 100 میلی متر
4  - ستون ها                                                                                     حداقل اسلامپ 25 وحداکثر 100 میلی متر
5  - دال ها وپیاده روهای بتنی                                                              حداقل اسلامپ 25 وحداکثر 75 میلی متر
6  - بتن حجیم                                                                                    حداقل اسلامپ 25 وحداکثر 50 میلی متر  

زمینه فعالیت شرکت خدماتی آدا سرویس از صفر تا صد ساختمان:


قیمت بازسازی ساختمان ،  بازسازی و نوسازی، تاسیسات ولوله کشی ،  رنگ نمای الاستیک و آب گریز ، بازسازی آپارتمان ، بازسازی ساختمان ،  سیمان شسته ، نمای بیرونی ساختمان ، تعمیرات ساختمان  ،  نقاشی ساختمان ، کنیتکس ، مولتی کالر، اپوکسی یا پلی ارتان  ، رنگ های آنتی باکتریال ، دکوراسیون داخلی ، مونولیت،(monolith)  ،رولسر،  تراسل  ، رنگ نما ، سیمان شسته  ،  سیمان سفید ، رنگ آمیزی صنعتی

مواد تشکیل دهنده ی بتن

مواد تشکیل دهنده بتن


اطلاعات بیشتر

مقاومت فشاری بتن و عوامل موثر بر آن

مقاومت فشاری بتن و عوامل موثر بر آن


اطلاعات بیشتر

عوامل موثر برکارایی بتن

عوامل موثر برکارایی بتن


اطلاعات بیشتر

پایایی بتن

پایایی بتن


اطلاعات بیشتر

مقاومت بتن در برابر سایش

مقاومت بتن در برابر سایش


اطلاعات بیشتر

بتن پیش تنیده

بتن پیش تنیده


اطلاعات بیشتر

نفوذ ناپذیری بتن

نفوذ ناپذیری بتن


اطلاعات بیشتر

بتن آماده

بتن آماده


اطلاعات بیشتر

حداکثر زمان حمل بتن

حداکثر زمان حمل بتن


اطلاعات بیشتر

باز کردن قالب ها

باز کردن قالب ها


اطلاعات بیشتر

پایه های اطمینان

پایه های اطمینان


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی اجرایی ساختمان

بتن ریزی اجرایی ساختمان


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در هوای سرد

بتن ریزی در هوای سرد


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی در هوای گرم


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در زیر باران

بتن ریزی در زیر باران


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در زیر آب

بتن ریزی در زیر آب


اطلاعات بیشتر

درز انبساط

درز انبساط


اطلاعات بیشتر

درز انقباض

درز انقباض


اطلاعات بیشتر

درز انقطاع

درز انقطاع


اطلاعات بیشتر

بتن های مخصوص

بتن های مخصوص


اطلاعات بیشتر