بتن > حداکثر زمان حمل بتن

حداکثر زمان حمل بتن

عملیات حمل بتن از مخلوط کن تا محل نهایی بتن ریزی می بایست چنان صورت گیرد که از جدا شدن یا از بین رفتن مصالح ودر نتیجه افت کارای واسلامپ آن جلوگیری شود وحالت خمیری بتن بین بتن ریزی های متوالی از بین نرود . بتن های با اسلامپ کمتر وبا هواساز به علت داشتن حالت پلاستیکی ،بسیار ساده تر از انواع دیگر بتن حمل می شود .هنگامی که آ ب به مخلوط خشک بتن در داخل دیگ تراک میکسر افزوده می شود، تعداد دوران 70تا 100دور با سرعت تند برای اختلاط اولیه کافی است.
اگر بتن آماده داخل دیگ حمل شود وبخواهیم در هنگام تخلیه بتن همگنی بدست آوریم ،میبایست بتن بین 30تا 40دور با سرعت تند بهم بزنیم .حداکثرتعداد دوران دیگ به 300دور (دور کند ودور تند) محدود می شود. در صورتی که منطقه گرمسیری باشد حد اکثر زمان مناسب بین بارگیری وتخلیه (یعنی زمان مناسب حمل)45 دقیقه است و در مناطق سرد سیر ومعتدل زمان حمل به 90دقیقه می رسد.
زمان طولانی برای حمل ویا تعداد دوران زیاد،سبب کاهش اسلامپ ، سایش سنگدانه ها با یکدیگر وبا بدنه دیگ تراک میکسرو کاهش مقاومت ویایایی بتن می شود .اگر مدت انتقال طولانی است یا احتمال عبور ومرور سنگین در راه (ترافیک سنگین )وجود دارد می بایست از روش مخلوط خشک استفاده شودو آب در کارگاه به سایر مصالح اضافه گردد.در این موقعیت کنترل دقیق آب بسیار اهمیت دارد.
افت اسلامپ معمولا به دلیل افزایش دمای بتن وخشک شدن واز دست رفتن دوغاب بتن صورت می گیرد.معمولا در حمل بتن ،مصالح به ویژه دو.غاب ممکن است از بین برود.برای جلوگیری از این امرمی بایساز دریچه هایی که آب بند می باشند استفاده کرد ومخلوط بتن را پوشاندهو وسایل را با شوع ریختن دوغاب آغار نمود.می بایست از تجمع دوغاب روی وسایلی که در تماس با بتن مرطوب قرار دارند ،جلوگیری نمودو از انداختن بتن در آب خودداری کرد .بهترین راه برای جلوگیری از افت اسلامپ به دلیل افزایش دماو خشک شدن بتن ، عدم حمل طولانی بتن و حفاضت بتن ازخورشید وباد است وسایل حمل کننده ای بتن در این حالت سفید رنگ باشند.

زمینه فعالیت شرکت خدماتی آدا سرویس از صفر تا صد ساختمان:


قیمت بازسازی ساختمان ،  بازسازی و نوسازی، تاسیسات ولوله کشی ،  رنگ نمای الاستیک و آب گریز ، بازسازی آپارتمان ، بازسازی ساختمان ،  سیمان شسته ، نمای بیرونی ساختمان ، تعمیرات ساختمان  ،  نقاشی ساختمان ، کنیتکس ، مولتی کالر، اپوکسی یا پلی ارتان  ، رنگ های آنتی باکتریال ، دکوراسیون داخلی ، مونولیت،(monolith)  ،رولسر،  تراسل  ، رنگ نما ، سیمان شسته  ،  سیمان سفید ، رنگ آمیزی صنعتی

 

مواد تشکیل دهنده ی بتن

مواد تشکیل دهنده بتن


اطلاعات بیشتر

مقاومت فشاری بتن و عوامل موثر بر آن

مقاومت فشاری بتن و عوامل موثر بر آن


اطلاعات بیشتر

عوامل موثر برکارایی بتن

عوامل موثر برکارایی بتن


اطلاعات بیشتر

پایایی بتن

پایایی بتن


اطلاعات بیشتر

مقاومت بتن در برابر سایش

مقاومت بتن در برابر سایش


اطلاعات بیشتر

بتن پیش تنیده

بتن پیش تنیده


اطلاعات بیشتر

نفوذ ناپذیری بتن

نفوذ ناپذیری بتن


اطلاعات بیشتر

بتن آماده

بتن آماده


اطلاعات بیشتر

حداکثر زمان حمل بتن

حداکثر زمان حمل بتن


اطلاعات بیشتر

باز کردن قالب ها

باز کردن قالب ها


اطلاعات بیشتر

پایه های اطمینان

پایه های اطمینان


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی اجرایی ساختمان

بتن ریزی اجرایی ساختمان


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در هوای سرد

بتن ریزی در هوای سرد


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی در هوای گرم


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در زیر باران

بتن ریزی در زیر باران


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در زیر آب

بتن ریزی در زیر آب


اطلاعات بیشتر

درز انبساط

درز انبساط


اطلاعات بیشتر

درز انقباض

درز انقباض


اطلاعات بیشتر

درز انقطاع

درز انقطاع


اطلاعات بیشتر

بتن های مخصوص

بتن های مخصوص


اطلاعات بیشتر