بتن > باز کردن قالب ها

باز کردن قالب ها

به استناد بند 9-12-1-10 مقرات ملی مبحث نهم  قبل از جایگذاری آرماتورها می بایست قالب ها را نصب کرد مواد روغنی را بر روی قالب ها مالید .قالب ها می بایستی از هرنوع آلوده گی ومواد خارجی پاک باشند.در ضمن مواد روغنی برروی قالب ها نباید به آرماتورها مالیده شود.قالب ها بعد از شکل گیری بتن بازشوند.در شرایط معمولی (دمای اتاق یعنی 24 درجه ویا دمای گرمتر)قالب دال را بعد از سه روز ،قلب تیر را بعد از 7روز و قلب ستون را بعد از 9 ساعت برمی داریم .شمع ها با پایه های اطمینان زیر قالب دال را بعد از 7روز وپایه های اطمینان زیر قالب تیر ها را بعد از 10روز برمی داریم در صورتی که دما سرد تر باشد (کمتراز 24درجه باشد )زمان باز کردن قالب ها بیشتر خواهد شد . دردمای صفر  درجه قالب دال بعد از 5روز ،قالب تیر بعداز 28روز وقالب ستون بعد از سی ساعت برداشته می شود.

 

نوع قالب

 

24درجه وبالاتر

16درجه

8درجه

0درجه

قالب های قائم (ساعت

 

9

12

18

30

دال ها قالب های زیرین (شبانه روز)

 

3

4

6

10

دال ها پایه های اطمینان (شبانه روز)

 

7

10

15

25

تیرها قالب های زیرین (شبانه روز)

 

7

10

15

25

تیرها پایه های اطمینان (شبانه روز)

 

10

14

21

36

 

 

برداشتن قالب ها وپایه های اطمینان در مدت های کمتر از مقادیر درج شده در جدول مذکور می بایست با انجام آزمایش برداشته شود.
اگر در ساخت بتن از مواد دیر گبر استفاده شود مسلما می بایست ارقام جدول فوق را افزایش داد،ودر صورتی که از سیمان زود گیر در ساخت بتن استفاده شده باشد ، می بایست ارقام جدول مذکور را کاهش داد.
مقادیری که در جدول بالا آمده است با فرض براین است که بتن باسیمان پرتلند معمولی تهیه شده باشد.

زمینه فعالیت شرکت خدماتی آدا سرویس از صفر تا صد ساختمان:


قیمت بازسازی ساختمان ،  بازسازی و نوسازی، تاسیسات ولوله کشی ،  رنگ نمای الاستیک و آب گریز ، بازسازی آپارتمان ، بازسازی ساختمان ،  سیمان شسته ، نمای بیرونی ساختمان ، تعمیرات ساختمان  ،  نقاشی ساختمان ، کنیتکس ، مولتی کالر، اپوکسی یا پلی ارتان  ، رنگ های آنتی باکتریال ، دکوراسیون داخلی ، مونولیت،(monolith)  ،رولسر،  تراسل  ، رنگ نما ، سیمان شسته  ،  سیمان سفید ، رنگ آمیزی صنعتی

 

 

مواد تشکیل دهنده ی بتن

مواد تشکیل دهنده بتن


اطلاعات بیشتر

مقاومت فشاری بتن و عوامل موثر بر آن

مقاومت فشاری بتن و عوامل موثر بر آن


اطلاعات بیشتر

عوامل موثر برکارایی بتن

عوامل موثر برکارایی بتن


اطلاعات بیشتر

پایایی بتن

پایایی بتن


اطلاعات بیشتر

مقاومت بتن در برابر سایش

مقاومت بتن در برابر سایش


اطلاعات بیشتر

بتن پیش تنیده

بتن پیش تنیده


اطلاعات بیشتر

نفوذ ناپذیری بتن

نفوذ ناپذیری بتن


اطلاعات بیشتر

بتن آماده

بتن آماده


اطلاعات بیشتر

حداکثر زمان حمل بتن

حداکثر زمان حمل بتن


اطلاعات بیشتر

باز کردن قالب ها

باز کردن قالب ها


اطلاعات بیشتر

پایه های اطمینان

پایه های اطمینان


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی اجرایی ساختمان

بتن ریزی اجرایی ساختمان


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در هوای سرد

بتن ریزی در هوای سرد


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی در هوای گرم


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در زیر باران

بتن ریزی در زیر باران


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در زیر آب

بتن ریزی در زیر آب


اطلاعات بیشتر

درز انبساط

درز انبساط


اطلاعات بیشتر

درز انقباض

درز انقباض


اطلاعات بیشتر

درز انقطاع

درز انقطاع


اطلاعات بیشتر

بتن های مخصوص

بتن های مخصوص


اطلاعات بیشتر