بتن > بتن ریزی در زیر آب

بتن ریزی در زیر آب

به استناد بند 9-8-3 مقررات ملی مبحث نهم

در شرایطی خاص می بایست برای ساخت دیوارها و شمع ها ،عملیات بتن ریزی را در زیر سطح آب انجاد داد. قبل از آغاز عملیات بتن ریزی می بایست روش اجرا، وسایل مورد نیاز،مواد ومصالح،نسبت های اختلاط ،نحوه کنترل کیفیت بتن مورد بررسی قرار گیرد.بهتر است عملیات بتن ریزی در زمانی که آب آرام است انجام گیرد،تا شسته شدن بتن جلوگیری شود مواد ومصالح و نسبت های اختلاط باید به گونه ای انتخاب شوند ،تا ضمن فراهم آوردن کارایی لازم برای سهولت اجرای کار، حداقل شسته شدن وتغییر کیفیت در بتن حاصل شود.

در حین اجرا می بایست دقت کرد که پیوستگی در بتن ریزی حفظ گردد .همچنین قسمت انتهای لوله ترمی و یا لوله پمپ می بایست همواره به میزان یک تا یک ونیم متر در داخل بتن قبلی قرار گیرد .به منظور کنترل کیفیت بتن تازه  می بایست از آزمایش اسلامپ استفاده کرد .لازم است نمونه هایی براساس روشهای استاندارد تهیه وبا تعیین مقاومت فشاری آنها کیفیت بتن سخت شده را نیز مورد ارزیابی قرار داد.

زمینه فعالیت شرکت خدماتی آدا سرویس از صفر تا صد ساختمان:


قیمت بازسازی ساختمان ،  بازسازی و نوسازی، تاسیسات ولوله کشی ،  رنگ نمای الاستیک و آب گریز ، بازسازی آپارتمان ، بازسازی ساختمان ،  سیمان شسته ، نمای بیرونی ساختمان ، تعمیرات ساختمان  ،  نقاشی ساختمان ، کنیتکس ، مولتی کالر، اپوکسی یا پلی ارتان  ، رنگ های آنتی باکتریال ، دکوراسیون داخلی ، مونولیت،(monolith)  ،رولسر،  تراسل  ، رنگ نما ، سیمان شسته  ،  سیمان سفید ، رنگ آمیزی صنعتی

مواد تشکیل دهنده ی بتن

مواد تشکیل دهنده بتن


اطلاعات بیشتر

مقاومت فشاری بتن و عوامل موثر بر آن

مقاومت فشاری بتن و عوامل موثر بر آن


اطلاعات بیشتر

عوامل موثر برکارایی بتن

عوامل موثر برکارایی بتن


اطلاعات بیشتر

پایایی بتن

پایایی بتن


اطلاعات بیشتر

مقاومت بتن در برابر سایش

مقاومت بتن در برابر سایش


اطلاعات بیشتر

بتن پیش تنیده

بتن پیش تنیده


اطلاعات بیشتر

نفوذ ناپذیری بتن

نفوذ ناپذیری بتن


اطلاعات بیشتر

بتن آماده

بتن آماده


اطلاعات بیشتر

حداکثر زمان حمل بتن

حداکثر زمان حمل بتن


اطلاعات بیشتر

باز کردن قالب ها

باز کردن قالب ها


اطلاعات بیشتر

پایه های اطمینان

پایه های اطمینان


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی اجرایی ساختمان

بتن ریزی اجرایی ساختمان


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در هوای سرد

بتن ریزی در هوای سرد


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی در هوای گرم


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در زیر باران

بتن ریزی در زیر باران


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در زیر آب

بتن ریزی در زیر آب


اطلاعات بیشتر

درز انبساط

درز انبساط


اطلاعات بیشتر

درز انقباض

درز انقباض


اطلاعات بیشتر

درز انقطاع

درز انقطاع


اطلاعات بیشتر

بتن های مخصوص

بتن های مخصوص


اطلاعات بیشتر