بتن > بتن های مخصوص

بتن های مخصوص

دارای کاربرد ومشخصات ویژه باشند،مخصوص می گویند. عده ای ازاین بتن ها عبارت اند از:
1-    بتن سبک سازه ای
2-    بتن یبک غیر سازه ای
3-    بتن سنگین
4-    بتن پیش تنیده
5-    بتن غلطکی
6-    بتن خود تراکم
7-    بتن الیافی
8-    بتن پرمقاومت
9-    بتن اصلاح شده با پلیمر
بتن سبک سازه ای :
 این بتن جرمی در حدود 1450تا 1850کیلوگرم برمتر مکعب(بین 14تا 19 کیلونیوتن برمتر مکعب) دارد و حداقل مقاومت 28 روزه ی آن 175 کیلوگرم بر سانتی متر مربع (حدودا 17مگاپاسکال)می باشد . استفاده از این بتن به دلیل داشتن وزن مخصوص پایین ،در سازه های مجاور می باشد.این بتن در مقایسه با بتن معمولی ،علی رغم پایین بودن وزن مخصوص مصالح سنگی ،دارای کارایی یکسانی می باشد.کارایی بتن سبک ساختمانی با اسلامپ 50تا 75میلی متر،برابر کارایی بتن معمولی با اسلامپ 75تا 125 میلیمترمی باشد.در کلیه شرایط آب وهوایی (آب وهوای معمولی یا سرد)استفاده از بتن سبک با حباب هوا توصیه می شود.
بتن سبک غیر سازه ای
این نوع بتن با جرم مخصوص 800کیلوگرم برمتر مکعب به عنوان تیغه های جداساز و عایق های صوتی در کف بسیار موثز هستند این نوع بتن می تواند در ترکیب با مواد دیگر هم در دیوار وهم در کف وسیستم های مختلف سقف مورد استفاده قرار گیرد . بتن های سبک غیر سازهای بر حسب ترکیب ساختمانی به دو دسته تقسیم می شوند که عبارت اند از :
1-    بتن با سنگدانه های سبک
2-    بتن های اسفنجی ،در ضمن مقاومت فشاری این بتن بین 35/0تا7مکاپاسکال است .
بتن با ستگدانه های سبک :
این بتن با استفاده از پرلیت یا ورمیکولیت منبسط شده وبا الیاف های منبسط شدهی پلی استر ساخته می شوند.
بتن های اسفنجی:
در حین ساخت آنها با استفاده از کف ،حباب های هوا در خمیرسیمان (یا درملات سیمان – سنگدانه )ایجاد می گردد. کف مورد نظر از طریق مواد کف زا در هنگام اختلاط تولید می شود ویا به صورت کف آماده به مخطوط اضافه می گردد.بتن اسفنجی می تواند جرم مخصوصی تا حدود 240 کیلوگرم برمتر مکعب داشته باشد.
بتن سنگین :
به بتنی گفته می شود که اساسا دارای وزن مخصوص بزرگتری نسبت به بتن های ساخته شده با سنگدانه های معمولی باشد، ومعمولا با استفاده از سنگدانه های سنگین تهیه شده وبه طورویژه به عنوان سپر محافظ در مقابل تشعشع به کار می رود .بتن سنگین بتنی با جرم مخصوص بیش از 2400کیلوگرم برمنر مکعب می باشد. طبق بند 9-9-6-1-1این بتن چگالی بیشتراز 3200کیلوگرم برمتر مکعب می باشد، که بر اساس نوع و اندازه ی سنگدانه ی مصرفی وروش تراکم و تخلیه می تواند جرم مخصوصی بیش از 6400کیلوگرم برمتر مکعب داشته باشد.این بتن چگالی بیشتر از 3200کیلوگرم بر متر مربع دارد.برای ساخت بتن سنگین با چگالی بین 3200تا 4000نیوتنبر متر مکعب می بایست از سنگدانه های سنگین (لیمونیت،باریت،هماتیت،ژئوتیت ومگنتیت)استفاده نمود.برای ساخت بتن سنگین با چگالی بیش از 4000 نیوتن برمتر مکعب می بایست از ساچمه های فولادی به عنوان سنگدانه استفاده نمود.در بتن سنگین حداقل سیمان مصرفی می بایست 350کیلوگرم بر مترمکعب باشد.
بتن پیش تنیده
اگر دو نوع مصالح تخت تنش به گونه ای به هم وصل شوند که نیروی موجود در یکی به وسیله ی نیروی مخالفی در دیگری خنثی شود،در این صورت پیش تنیده گی به وجود می آید. حداقل رده بتن مصرفی در قطعات بتن پیش تنیده بتن با رده  C30میباشد.
در بتن پیش تنیده اعمال نیروی کششی به تانده های فولادی که در بتن جایگذاری شده اند ،باعث می شود در بتن نیروی فشاری به وجود آید .علت پیش تنیده شدن بتن ضعف آن در مقابل تنش های کششی است،مقاومت کششی بتن تقریبا 10درصد مقاومت فشاری آن است .وجود تنش های فشاری در بتن ،باعث حنثی شدن تنش های کششی ناشی از بارگذاری خمشی یا کششی می شود.
واین امر کاربرد اعضای بتنی کوچکتر وسبکتر را امکان پذیر می کند.پیش تنیده گی سختی عضو را افزایش را افزایش می دهدواین امکان را برای طراح میسر می کند که ازمزیت های فولاد پر مقاومت استفاده کند.
در عملیات پیش تنیده گی مهمترین خصیصه ای که مورد نظر است ، اجرای بتن خوب از نظر اختلاط ،بتن ریزی،عمل آوری و...است. در مرحله ی بعد به فعالیت های دیگر از قبیل جاگذاری قفس آرماتور و کابل ها،کشیدن کابل ها در زمان مناسب ومانند آن توجه می شود.
در اجرای بتن پیش تنیده معمولا از قالب های فلزی استفاده می شود،زیرا قابلیت تکرار این نوع قالب ها زیاد است.استفاده از قالب های چوبی به دلیل قابلیت تکرار کم مناسب نمی باشد .قالب می بایست استحکام کافی داشته باشد وبرای جلوگیری از خروج شیره ی بتن در زمان بتن ریزی آب بندی شده باشد.سختی قالب ها می بایست زیاد باشد تا در اثر تکرار استفاده دچار تابید گی نشود.
بتن غلتکی
بتن غلتکی به بتنی گفته می شود که با غلتک در حالتی که هنوز سخت نشده،متراکم شده است.به این بتن رول کریت نیز می گویند.بتن غلتکی سخت شده دارای همان خصوصیات بتن های معمولی است که به صورت درجا ریخته شده وبه عمل می آید . خاصیت پلاستیکی وروانی بتن غلتکی در حالت تر ،متفاوت با خواص پلاستیکی بتن درجا ریز معمولی است .اسلامپ بتن غلتکی برای اینکه بتواند وزن غلتک متراکم کننده را تحمل کند،می بایست صفر باشد.در ساختن بتن غلتکی ،میزان عملیات دستی کمتراز میزان عملیات دستی در مقایسه با ساخت بتن های معمولی است.
آرماتورگذاری
به دلیل شکننده بودن بتن و مقاومت کششی نسبتا کم بتن (البته مقاومت فشاری بتن زیاد است)می بایست از آرماتور(میلگرد)استفاده کرد. در اصل برای اینکه مقاومت کششی بتن زیاد شود از فولاد (که تاب کششی آن زیاد است)استفاده می کنیم.
در ساخت وساز،معمولا برای مسلح کردن بتن از میلگرد (آرماتور)استفاده می شود. میلگردهای فولادی در بتن قرار می گیرد وبعد از سخت شدن با بتن عملکرد هماهنگ پیدا می کند . میلگردها معمولا در دو نوع ساده و آجدار تولید می شود .امروزه آیین نامه های بتن تنها استفاده از میلگردهای آجدار را مجاز اعلام کرده اند،زیرا این میلگردها چسبنده گی بهتری با بتن دارد .میلگرد ها معمولا در قطر های 6الی32سانتی مترودر طول 12 متر ساخته می شوند.
بتن خود تراکم
در بتن خود تراکم می توان از هراندازه حداکثر سنگدانه استفاده نمود،حداکثر اندازه سنگدانه مصرفی 20میلیمتر باشد.در طرح اختلاط بتن خود تراکم نسبت آب به کل پودر (سیمان فپودر سنگ و مواد افزوزدنی )می بایست بین 0.8تا 1.1و حجیم خمیر می بایست بین 34تا 40در صدکل حجم مخلوط باشد. در طرح اختلاط بتن خود تراکم می بایست مقدار سنگدانه درشت بین 28تا 35در صد حجم مخلوط و کل مقدار پودر می بایست 380تا 600کیلو بر متر مکعب باشد. برای ساخت بتن خود تراکم می توان از هر نوع مخلوط کنی استفاده نمود. در صورت عدم وجود اطلاعات کافی ،سرعت بتن ریزی (بتن خود تراکم )می بایست 5متر بر ساعت ویا کمتر فرض شود.

زمینه فعالیت شرکت خدماتی آدا سرویس از صفر تا صد ساختمان:


قیمت بازسازی ساختمان ،  بازسازی و نوسازی، تاسیسات ولوله کشی ،  رنگ نمای الاستیک و آب گریز ، بازسازی آپارتمان ، بازسازی ساختمان ،  سیمان شسته ، نمای بیرونی ساختمان ، تعمیرات ساختمان  ،  نقاشی ساختمان ، کنیتکس ، مولتی کالر، اپوکسی یا پلی ارتان  ، رنگ های آنتی باکتریال ، دکوراسیون داخلی ، مونولیت،(monolith)  ،رولسر،  تراسل  ، رنگ نما ، سیمان شسته  ،  سیمان سفید ، رنگ آمیزی صنعتی

مواد تشکیل دهنده ی بتن

مواد تشکیل دهنده بتن


اطلاعات بیشتر

مقاومت فشاری بتن و عوامل موثر بر آن

مقاومت فشاری بتن و عوامل موثر بر آن


اطلاعات بیشتر

عوامل موثر برکارایی بتن

عوامل موثر برکارایی بتن


اطلاعات بیشتر

پایایی بتن

پایایی بتن


اطلاعات بیشتر

مقاومت بتن در برابر سایش

مقاومت بتن در برابر سایش


اطلاعات بیشتر

بتن پیش تنیده

بتن پیش تنیده


اطلاعات بیشتر

نفوذ ناپذیری بتن

نفوذ ناپذیری بتن


اطلاعات بیشتر

بتن آماده

بتن آماده


اطلاعات بیشتر

حداکثر زمان حمل بتن

حداکثر زمان حمل بتن


اطلاعات بیشتر

باز کردن قالب ها

باز کردن قالب ها


اطلاعات بیشتر

پایه های اطمینان

پایه های اطمینان


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی اجرایی ساختمان

بتن ریزی اجرایی ساختمان


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در هوای سرد

بتن ریزی در هوای سرد


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی در هوای گرم


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در زیر باران

بتن ریزی در زیر باران


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در زیر آب

بتن ریزی در زیر آب


اطلاعات بیشتر

درز انبساط

درز انبساط


اطلاعات بیشتر

درز انقباض

درز انقباض


اطلاعات بیشتر

درز انقطاع

درز انقطاع


اطلاعات بیشتر

بتن های مخصوص

بتن های مخصوص


اطلاعات بیشتر