نمای سیمان شسته > نمای سیمان شسته

نمای ساختمان

 

با توجه به این که نمای ساختمان در مقابل عوامل جوی شدید قرار دارد در انتخاب مصالح برای نماسازی باید دقت شود تا نمای ساخته شده اولاً در مقابل شرایط آب هوای مقاوم بوده ودر ثانی زیبای لازم را داشته باشد و همچنین با نمای ساختمان های مجاور هم آهنگی داشته باشد . نمای سیمان شسته از جمله نما های است که در حال حاضر برای نماهای ساختمان های بلند مرتبه متداول شده

محاسن نمای سیمان شسته:نمای سیمان شسته

سبکی ،مقاوم در برابر زلزله ،زیبای ،مقاوم در برابر عوامل جوی   به صرفه بودن نسبت به نمای سنگی وکامپوزیت ،ماندگاری و طول عمر بیشتر

نحوه اجرای سیمان شسته

 

در نمای سیمان شسته ابتدا سنگدانه های گرانیتی و یا سنگدانه های سخت آماده البته نه ماسه (به ابعاد حدود 0.5 سانت مثل نخودی )در رنگهای مختلف بسته به نمای مورد نظر مانند رنگ کرم انتخاب و سپس به نسبت لازم با سیمان سفید و پودر سنگ کاملا مخلوط شده و در نمای ساختمان در محلهایی که با تیغه های شیشه ای و یا چفت های آلومینیومی به صورت شبکه ای در نما مثلا به ابعاد یک در دو متر بسته به موقعیت پنجره و ... پیش بینی شده پاشیده شده وبا شمشه صاف شذه و بعد از حدود یک ساعت با یک تیکه یونولیت روی آن مالیده می شود و همزمان با آن با آب شسته می شود که در نهایت نمایی بدست می آید که به آن نمای شسته می گویند .

اجرای نمای شسته

 

 شرکت خدماتی آدا  با اکیپ های تخصصی در اجرای  کنیتکس اکرولیک روغنی و  آمادگی خود را جهت ، نقاشی ساختمان ،بلکا ، پتینه ، کنیتکس ، مولتی کالر، اپوکسی یا پلی ارتان ، رنگ های دکوراتیو ، رنگ های آنتی باکتریال ، رنگ محیط های آبی و استخر، و آماده عقد قرار داد با ادارات و سازمانها و مراکز تجاری و اداری جهت رنگ آمیزی اپوکسی می باشد.

زمینه فعالیت شرکت خدماتی آدا سرویس از صفر تا صد ساختمان:


قیمت بازسازی ساختمان ،  بازسازی و نوسازی، تاسیسات ولوله کشی ،  رنگ نمای الاستیک و آب گریز ، بازسازی آپارتمان ، بازسازی ساختمان ،  سیمان شسته ، نمای بیرونی ساختمان ، تعمیرات ساختمان  ،  نقاشی ساختمان ، کنیتکس ، مولتی کالر، اپوکسی یا پلی ارتان  ، رنگ های آنتی باکتریال ، دکوراسیون داخلی ، مونولیت،(monolith)  ،رولسر،  تراسل  ، رنگ نما ، سیمان شسته  ،  سیمان سفید ، رنگ آمیزی صنعتی

 

 

 

نمای سیمان شسته

نمای ساختمان با توجه به این که نمای ساختمان در مقابل عوامل جوی شدید قرار دارد در انتخاب مصالح برای نماسازی باید دقت شود تا نمای ساخته شده اولاً در مقابل شرایط آب هوای مقاوم بوده ودر ثانی زیبای لازم را داشته باشد و همچنین با نمای ساختمان های مجاور هم آهنگی داشته باشد . نمای سیمان شسته از جمله نما های است که در حال حاضر برای نماهای ساختمان های بلند مرتبه متداول شدهمحاسن نمای سیمان شسته:نمای سیمان شستهسبکی ،مقاوم در برابر زلزله ،زیبای ،مقاوم در برابر عوامل جوی   به صرفه بودن نسبت به نمای سنگی وکامپوزیت ،ماندگاری و طول عمر بیشترنحوه اجرای سیمان شسته در نمای سیمان شسته ابتدا سنگدانه های گرانیتی و یا سنگدانه های سخت آماده البته نه ماسه (به ابعاد حدود 0.5 سانت مثل نخودی )در رنگهای مختلف بسته به نمای مورد نظر مانند رنگ کرم انتخاب و سپس به نسبت لازم با سیمان سفید و پودر سنگ کاملا مخلوط شده و در نمای ساختمان در محلهایی که با تیغه های شیشه ای و یا چفت های آلومینیومی به صورت شبکه ای در نما مثلا به ابعاد یک در دو متر بسته به موقعیت پنجره و ... پیش بینی شده پاشیده شده وبا شمشه صاف شذه و بعد از حدود یک ساعت با یک تیکه یونولیت روی آن مالیده می شود و همزمان با آن با آب شسته می شود که در نهایت نمایی بدست می آید که به آن نمای شسته می گویند .


اطلاعات بیشتر

نمای سیمان شسته

نمای رومی پديده نماي «رومي» و سندرم «كاخ نشيني»زنگ خطري براي معماري ايراننويسنده: آرزو منشي زاده*، محمدياسر موسي پور**ژان بودريار، نظريه پرداز فرانسوي، معتقد است در عصر ما اشياي زندگي روزمره از ماهيت کارکردي خود جدا شده و وارد ساحتي نمادين شده اند. به زعم وي نظام سرمايه داري با واردکردن کالابه چنين حوزه اي آن را از مصرف يک کارکرد به قصد رفع يک نياز، به مصرف يک نشانه تبديل کرده است. براي مثال ما يک تلويزيون ال اي دي را نه لزوما به خاطر نشان دادن تصويري بهتر و شفاف تر، که به خاطر بيان معناي تجمل و لوکس بودن آن مصرف مي کنيم. به اين ترتيب ما در چرخه اي از مصرف نشانه ها مي افتيم که مي تواند مصرف را به نفع سرمايه داري تا بي نهايت ادامه دهد. چون امروز اين کالامبين و نماد اين معنا است و فردا نظام مد اين هاله را از اين کالاگرفته و به کالاي ديگري مي دهد.

    اگرچه همواره بخشي از يک نماي معماري، وجه معنايي آن بوده اما به نظر مي رسد امروزه نماي ساختمان ها بيش از هر زمان ديگري در تنگناي معني گري قرار گرفته و درگير مخابره هدفمند پيام، از کارفرما يا مالک به مخاطب اثر معماري شده اند. به عبارت بهتر انگار هاله اي معنايي آن را فرا گرفته و در حال تبديل کردنش به يک نشانه صرف است. نمونه اش موج نماهاي شيشه اي تا چندي پيش و رواج آن در معماري ايران است که شيشه در اصل ماده اي، ديده نمي شود که وجودش را لزوما براي ايجاد شفافيت بخواهيم، بلکه يک نشانه قراردادي از مدرنيسم است که آن را به بنا اضافه مي کنيم تا درحقيقت معناي مدرن شدن را مصرف کنيم. به گواه بناهايي که پشت شيشه هاي رفلکس آنها چيزي جز صفحات بتني نيست، مي توان فهميد که چگونه يک مصالح از ماهيت خود تهي و به يک نشانه صرف فرو کاسته شده؛ دالي که تنها براي اشارتي به يک مدلول آنجا حضور يافته است. اما انگار موج تازه اي از نماهايي که در پي مصرف يک دستگاه نشانه اي برپا شده اند، فرا رسيده است. اين روزها، ساکنان تهران بزرگ، کمتر صبحي را بدون ديدن بناي کوبيده شده و کمي بعدتر روييدن يک بناي جديد و پرابهت که با نماي «رومي» آراسته شده، آغاز مي کنند. گشتي کوتاه در محلات شمال پايتخت، کافي است تا ما را با احجام و المان هاي تنديس گونه برگرفته از کليساي پانتئون، کنگره آمريکا، کليساي سنت پل، کاخ اليزه، معابد يوناني و نماهاي هوسماني در قلب محلات مسکوني تهران مواجه کند. روند رو به افزايش و رشد قارچ گونه اين نوع نما که در مجامع علمي با نماي کلاسيک يا نئوکلاسيک شناخته مي شوند و اغلب با سبک هاي کاخ سازي دوران هلنيسم برابري مي کند، نشان از مقبوليت آن براي قشر سرمايه گذار چه در مرحله طراحي و ساخت و چه به عنوان بهره بردار و مصرف کننده نهايي را دارد.

    استفاده افراطي از سطوح و احجام بيروني به سبک کلاسيک، که عامدا در تناقض آشکار با همجواري هاي اطراف و شبيه به کاربري هايي که در دنيا «غير مسکوني» تعريف مي شود، طراحي شده اند، نشان از تمايل آگاهانه به نمايش تمايز، تفاوت و حتي تمول صاحب خانه دارد. بروز گونه هاي خاص اين نما بدون استفاده از سنگ، با مصالحي نازل مثل سيمان و گچ و رابيتس نشانه اي تامل برانگيز از شيوع عارضه اي حاد، در سطح تظاهرات فرهنگي و اجتماعي است. شبيه سازي معابد، کاخ ها و کليساها به وضوح ما را به اين واقعيت مي رساند که سبک هاي معمول«خانه سازي» ديگر جوابگوي مشتريان اين نوع سبک نيست و هميشه اين بيم يا نگراني در ذهن بيننده وجود دارد که در رقابتي که ميان سازندگان و مشتريان اين نوع سبک هاي انگشت نما در گرفته، تهران در آينده اي نه چندان دور، به صحنه نبرد سبک هايي پرابهت تر همچون باروک و روکوکو تبديل شود و نسل امروز ايران شاهد مرور دوباره سير تحول تاريخ معماري غرب باشد.

    

    نماي رومي
: خواست جامعه؟

    به نظر مي رسد با توجه به عمق توجيه ناپذيري کاري که معماران نماهاي کلاسيک انجام مي دهند، براي آنها تنها يک مفر براي استدلال در توجيه اين امر باقي مي ماند که همانا مخفي شدن پشت خواست مردم و کارفرماي خصوصي اين پروژه هاست. اين استدلال ها بيشتر معطوف به اين گزاره پروبلماتيک و تا حدي خشن است که: چه کسي گفته معمارها بيش از مردم عادي مي فهمند و چه چيز براي معمار مشروعيت تصميمات قيم مابانه براي مردم را تامين مي کند؟ اگر معماري و به طور عام، هنر، براي مردم ايجاد مي شود، در برابر بنايي که مردم چنين اقبالي به آن نشان مي دهند، نبايد موضع مخالف گرفت. ردپاي اين گفتمان را البته در شعر معاصر نيز مي توان پيدا کرد، جايي که رهبران جريان ساده نويس در شعر، پيچيده نويسان را به اتهاماتي با همين مضمون روبه رو مي کنند. اما فارغ از بحث در حوزه شعر يا معماري، به نظر نمي رسد که به راحتي بتوان با اشاره به فهم تخصصي هنرمند در تقابل با جامعه، پرونده اين دعاوي را به نفع جريان مورد نظر مختومه اعلام کنيم. بلکه بايد با سعي در فهم خواسته هاي جامعه، به دنبال ظهور هنرمنداني که توان فراروي از چنين تقابلاتي را داشته باشند، باشيم. زيرا ما لااقل با دردست داشتن نوابغي چون حافظ مي توانيم دريابيم که اصولاتقابل خواست مورد تاييد هنرمند و خواست مورد تاييد مردم معمولي، تقابلي حقيقي و غيرقابل اجتناب نيست.

    اما در کنار بحث درباره جايگاه «خواست مردم» در تصميم گيري معماري، مي توان در خود «خواست مردم» کمي درنگ کرد و به اين انديشيد که اين خواست اگر از خلاتوليد نمي شود، آبشخورهاي آن چيست و جايگاه پروپاگاندا در ايجاد و شکل گيري آن کجاست؟ فارغ از قدرت عمل شخص طراح، کارفرما و همچنين لابي اتحاديه املاک با سازندگان که در تمام سال هاي نوسازي کشور بدون ممانعت سازمان هايي چون شهرداري و نظام مهندسي مواجه شده اند و در فقدان ضوابط کافي، «دوران طلايي» اي را براي خود رقم زده اند، آسيب شناسي جدي را بايد متوجه مشتريان اين نوع سبک و بسترسازان فکري جامعه دانست.

    آيا شيوع اين نوع از ساخت وساز به اعتقاد برخي، نشان از پديده اجتماعي«نوکيسگي» در بين گروهي از متمولين جامعه دارد که همزمان با دوران نوسازي کشور، با به دست آوردن سرمايه لازم ولي خالي از بنيان هاي فکري و هويتي کافي به سمت و سوي معماري غربي و در روياي کاخ نشيني به ستون و سرستون هاي معابد دوران باستان گرايش يافتند؟ همان اتفاقي که در اواخر قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيستم آمريکا افتاد و ارجاعات جامعه شناسانه آن به نقل از تورستين وبلن جامعه شناس آمريکايي، دقيقا به طبقه اي نوپا و«تازه به ثروت رسيده» برمي گردد که با تقليد از سبک زندگي طبقه بورژواي اروپا و«مصرف متظاهرانه» نشانه هاي طبقاتي، به«تمايز» و خلق «هويت اجتماعي» دست زد. اينکه به چه اندازه خواست و تفکر اين نوع کارفرماي خاص، مي تواند در تعميم سبک ساخت وساز در پهنه فرهنگي ايران، موثر باشد البته به سوي ديگر ماجرا باز مي گردد. تا چه ميزان مي توان اين پديده را ناشي از تاثيرات گسترده و غيرقابل چشم پوشي شخص و معماري شناخته شده دانست که دستي در ساخت وسازهاي خاص و سرمايه گذاري از بدو پروژه دارد، خودش را مردمي مي پندارد و از قضاي روزگار، از دانشگاهي داخلي فارغ التحصيل شده ولي نامش به عنوان برند «رومي ساز» بر سر زبان ها مي چرخد؟ و البته بحق در اجراي موبه موي الگوها خوب عمل مي کند.

    چرا اين نوع نما به راحتي«خواست جامعه امروز» معرفي مي شود، در حالي که نقش سوداگرانه سازندگان، مافياي مصالح و بنگاه هاي مسکن به عنوان پروپاگانداي سبک طراحي، در تشديد توهم جامعه به سمت معماري کلاسيک اگر فرضيه نزديک به ذهن نباشد، دور از واقعيت تلقي نمي شود.

    

    معماري رومي، جايگزين معماري بومي؟

    بديهي است که معماري ايران، به گواه مستندات موجود تا پيش از دوران قاجار و ورود سبک هاي فرنگي، از پيوستگي و تداوم طبيعي برخوردار بوده ولي در همين دوران نيز با وجود استفاده از عناصر غربي به تقليد از معماري نئوکلاسيک عمدتا در بناهاي حکومتي و اداري و خلق معماري تلفيقي، معمار ايراني جسارت حذف کليه نقوش ايراني را از پيکر و صورت خانه ندارد. بايد انديشيد که چگونه است که ما، فارغ از تاريخ و آنچه هنوز هم -هرچند بسيار ناچيز- به عنوان معماري بومي شناخته مي شود و در دنيا به وجود حتي پوسته مينيمال آن (فاساديسم) در جهت خاطره انگيري فضاي شهري مي بالند، به يکباره به انگاره هاي پيش از ميلاد مغرب زمين و شيوه هاي کلوسئوم وار آن روي آورده ايم؟

    تناقض آشکاري در ميان است که مي گويد معماري بومي از نوع سنتي اش محلي از اعراب ندارد، چراکه انسان امروزي و مقتضياتش، ديگر همانند گذشته نيست، ولي به يکباره، انسان امروزي در جغرافياي ايران را شبيه به انسان غربي دوران نئوکلاسيک و پيش از آن مي بيند و در نهايت براي معماري، ورودي اي به تقليد طاق کنستانتين و نمايي، تداعي گر نماي هوسماني تجويز مي کند.

    چه ضرورتي در زمان فعلي به الگوبرداري از سبکي ظاهرا انقضايافته احساس مي شود که بر حسب مقتضيات تاريخي و مکاني خود در مقابل سبک هاي پرتجمل تر ديگر قد علم کرده و از موتيف هاي گذشته خود بهره گرفته، ولي اغلب بدون آگاهي از تناسبات و اصول اوليه اش، بر پوسته بناهاي امروزي ما کلاژ مي شود؟ روزي معماري وارداتي مدرن و پست مدرن، بار اتهام «زمان پريشي» را در اين سرزمين مي کشيد و حال چه تعبيري براي ظهور مجدد سبک نئوکلاسيک غربي به فاصله بيش از دو قرن مي توان يافت؟

    گزاره «طرح هاي نئوکلاسيک در معماري مسکوني تهران روزهاي آخر خود را مي گذراند» (نقل از آوانگارد اين جريان) چه معنايي دارد در حالي که نمي شود چشم واقع بين را به آساني بر توليد انبوه و مدگراي سبک«رومي» در گوشه گوشه اين شهر و ديگر شهرها و روستاهاي کوچک بست که به اجرايي نازل و تقليد دست چندم اين نوع نما بسنده کرده اند؟

    گويي ظهور روزافزون نشانه ها و تنديس هاي اغراق گونه کلاسيک غربي، سليقه بصري جامعه اي را به «مرگ» گرفته که گاهي به «تبي» نوستالژيک براي نماهاي مدرن و ساده دهه هاي60 و 70 دلخوش مي شود و شايد در طرف ديگر داستان، سواد زيبايي شناسي مردمي که روزي روزگاري، زندگي شان با رنگ و نقوش معماري نجيب و ظرافت هايش عجين بوده، به يکباره روبه افول گذاشته است.

    چه تفاوت جهان بيني اي، اين سوي معماري ايراني است که معمار سنتي اش از سر تواضع حاضر به نوشتن نام خود روي بنا نبود يا حتي بيش از نام آوري، به عاقبت به خيري و دعاگويي ساکنان مي انديشيد ولي معماري سوداگر امروز ما همچون کالاي پشت ويترين، بسته به نام معمار و سازنده آن است و در بنگاه هاي املاک با برند و نام طراح، ارزشگذاري و خريدوفروش مي شود؟

    

    نقص ضوابط کنترل نما

    فارغ از اينکه تا چه اندازه ورود «ضابطه» در اين مساله مفيد و راهگشا تلقي شود، شکي نيست که فقدان ضوابط کافي و تعلل سازمان هاي تصميم گيرنده منظر شهري در همه اين سال ها، فرصت طولاني اي را براي قدرت نمايي سازندگان سبک کلاسيک غربي ايجاد کرده است. تا پيش از سال 1387 که براي اولين بار در مصوبه شورايعالي معماري و شهرسازي، بحث نما و لزوم توجه به آن به عنوان عنصر قابل رويت در معابر اصلي لحاظ مي شود (موضوع ضوابط و مقررات نماي شهري با هدف ارتقاي کيفي بصري و ادراکي سيما و منظر شهري در بند 1 مصوبه سال 1369 پيش بيني شده است)، نما و منظر شهري نقطه مبهم و مغفول در طرح هاي جامع و تفصيلي محسوب مي شوند. با طرح اين مصوبه که توسط عالي ترين مرجع تصميم گيرنده حوزه شهرسازي کشور تدوين شده و به تصويب رسيده است، کليه دستگاه هاي ذي ربط از جمله سازمان نظام مهندسي و شهرداري ها در يک فرصت پنج ساله موظف به تدوين لايحه و آيين نامه اجرايي جهت ارتقاي کيفي سيما و منظر شهري مي شوند. از ميان کلانشهرها، شهري مثل اصفهان، پيش از پايتخت آيين نامه اجرايي خود را مطابق مصوبه تدوين و به مرحله عمل در مي آورد. در تهران، کميته هاي نما در معاونت معماري و شهرسازي و همچنين در سطح شهرداري هاي مناطق به صورت پايلوت در چند منطقه، از اواخر سال 1390 شروع به فعاليت کرده و تا آذر سال 1392 و نزديک به پايان مهلت مذکور، لايحه به شوراي شهر ارسال شده ولي به تصويب شوراي شهر و کميسيون ماده 5 نرسيده است.

    هرچند کميته هاي نوپاي مديريت نما در يک سال گذشته، در چندين منطقه تهران، با اهداف و شاخص هاي تعيين شده در اصلاح نماهاي موجود شهري نقش خود را با جديت دنبال کرده اند، ولي همچنان نقص هاي موجود در بحث ضمانت اجرايي و قانوني از جمله ارجاع به کميسيون ماده 100، حضور بسيار کمرنگ سازمان نظام مهندسي و مهندسان ذي صلاح طراح يا ناظر در فرآيند طراحي تا ساخت، موکول شدن کنترل نما به مرحله پس از دريافت پروانه ساختمان، عدم نظارت کافي بر نقش زيرپوستي بنگاه هاي املاک و مافياي مصالح ساختماني، فقدان سياست هاي تشويقي براي طرح هاي باهويت ايراني و از همه مهم تر جدي نگرفتن موضوعاتي همچون آموزش شهروندي، ارتقاي دانش عمومي و زيبايي شناسي و بازدهي عملکردي دستگاه هاي مربوطه که با هدف ساماندهي منظر شهري شکل گرفته اند را پايين آورده است.

    

    سکوت جامعه علمي

    از سوي ديگر عملکرد بسترسازان فکري جامعه در رشد اين نوع سبک سازي را بايد به بوته نقد گذاشت و اينکه چرا تاکنون واکنشي از سوي جامعه تخصصي، علمي يا دانشگاهي جز بحث هاي کوتاه در جمع هاي محدود صورت نگرفته است. اينکه اين رويکرد آيا منفعل يا محافظه کارانه است، سوالي است که مي توان به صورت جدي به آن پرداخت.

    البته امروزه در ميان اهالي معماري موضعي تاريخ گرايانه نيز به چشم مي خورد، که عصاره آن اين است: «زندگي و فرهنگ جاري هر دوره مولد هنر و معماري همان دوره است و اگر معماري ما هم چنين است، لابد برآمده و از فرهنگ و سبک زندگي امروزمان است.» جان پنهان چنين کلامي آن است که در اين زمينه کاري از معمار برنمي آيد و ما در وضعيت تاريخي خودمان محصوريم. اگرچه چنين موضعي را نيز شبيه هر انديشه ديگري بايد مورد تامل قرار داد، اما نبايد فراموش کرد در صورت اخذ چنين مواضعي تنها کار ممکن صبر پيشه کردن براي وقوع تغييرات آرام در بدنه جامعه است و اين نگاه به نوعي معماران را به وضعيتي انفعالي سوق خواهد داد. ولي با درک اينکه فاجعه کمي بيشتر از حد معمول است و اپيدمي آن به سرعت در حال پيشرفت، برخوردي دلسوزانه و در عين حال قاطع را مي طلبد.

    به نظر مي رسد که براي فهم دقيق و ژرف پديده نماهاي کلاسيک، جامعه معماري نيازمند اخذ رويکردهايي جامعه شناختي، براي بررسي سازوکارهاي ذهني بازيگران اين ماجراست. به عبارتي مي توان در ابتدا به واسطه پژوهش هاي کيفي ميداني سر از اين نکته در آورد که يک کارفرماي خصوصي از چنين نمايي چه مي خواهد؛ معناي «ثروتمند»بودن يا معناي «غربي»بودن؟ اگر معناي اولي باشد مي شود معماران را متهم کرد که چرا نتوانسته اند صورت هاي بديعي براي مرتفع کردن خوش خيم چنين خواستي فراهم کنند و در عين حال اميدهاي فراواني براي حل فعالانه چنين مسايلي ايجاد خواهد شد، اما اگر فرض دومي صحيح باشد، داستان عوض خواهد شد و وجه فرهنگي آن فربه تر از آن خواهد بود که تنها در گفتمان معماري بگنجد يا بتوان جماعتي را در حوزه معماري مسوول وقوع اين پديده دانست.

    * دکتراي معماري، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

     **پژوهشگر دوره دکتراي معماري، مدرس دانشگاه

     روزنامه شرق ، شماره 1986 به تاريخ 20/1/93، صفحه 9 (معماري)


اطلاعات بیشتر

نمای سیمان شسته

نمای ساختمانبا توجه به این که نمای ساختمان در مقابل عوامل جوی شدید قرار دارد در انتخاب مصالح برای نماسازی باید دقت شود تا نمای ساخته شده اولاً در مقابل شرایط آب هوای مقاوم بوده ودر ثانی زیبای لازم را داشته باشد و همچنین با نمای ساختمان های مجاور هم آهنگی داشته باشد .

برای نمای ساختمان می توان از مصالح مختلفی مانند آجر نما – انواع نمای سیمان کاری – انواع نمای سنگ - انواع دانه های سنگی رنگی با چسب های مخصوص – نمای مونولیت یا انواع ورق های فلزی آلومینیوم و غیره استفاده می شود .نمای سیمانی شرکت آداانواع نمای سیمانینمای سیمانی نیز انواع مختلفی دارد از قبیل نمای سیمانی تخته ماله – نمای سیمانی تگرگی –نمای سیمانی چکشی – نمای سیمان شسته و غیره ... که هر کدام با دانه های ماسه مختلف رنگی در محل ساخته میشود .

همچنین معماران و مجریان محترم باید توجه نمايند که کلیه نما های سیمانی  از جمله سیمان کاری نما باید حداقل در حرارت های 4 الی 5 درجه بالای صفر انجام شود تا از یخ زدن و فاسد شدن ملات جلو گیری شود .

طراحان نمای ساختمان باید توجه داشته باشند که بهتر است کلیه نماسازی ها حداقل 30 سانتیمتر پائین تر از کار را در یک رگ سنگ رگی ویا سنگ پلاک کار گذاشته شود . زیرا این قسمت از نما همیشه با زمین و در نتیجه با عوامل جوی در تماس بوده و بهتر است از مصالح بهتری که در مقابل عوامل جوی مقاوم تر باشد استفاده نمود معمولا برای این ردیف سنگها از سنگهائی با رنگ تیره و سطح ناصاف استفاده میکنند مانند سنگهای دو تیشه و غیره.


اطلاعات بیشتر

نمای سیمان شسته

نحوه اجرای نمای سیمانینمای سیمانی شرکت آدااگر سطح ها ی بزرگ با سیمان تخته ماله اندوده گردد به دلیل ضخامت آن ترک های موئی در نمای ساختمان رخ می دهد بنابراین موقع سیمان کاری باید ابتدا زیر کار را با سیمان معمولی و ماسه می پوشانند و به آن آستر می گویند قبل از آستر کردن باید تمام سطح دیوار شمشه گیری شود . سپس باید بین شمشه ها را با ملات ماسه و سیمان پر کرد . یکی از مهمترین مسائل این است که در طول سیمان کاری و همچنین تا چند روز بعد از آن باید حداقل روزی سه الی چهار بار دیوار سیمان کاری شده را بوسیله آب مرطوب نمود . در غیر این صورت ماسه سیمان مصرف شده بصورت پودر در آمده و با کوچکترین تماسی فرو خواهد ریخت . 


اطلاعات بیشتر

نمای سیمان شسته

جایگاه نما در ساختمان سازینویسنده : 09197658108 -rad | تاریخ : ۳:٥٠ ‎ب.ظ - ۱۳٩٢/٦/٢٠

(0)

نمای ساختماناز زمانی که زیبایی ظاهری و آرامش، آسایش و ایمنی هر چه بیشتر محل زیست بشر و صد البته صرفه جویی در مصرف انرژی برای ساختمانها مد نظر قرار گرفت، ایجاد نماهای با مصالح و شیوه های اجرایی متفاوت و متنوع در دستور کار مالکان و سازندگان ساختمانها قرار گرفتهاست. البته از این نظر ایرانیان دارای سابقه طولانی و دیرینه در امر نما سازی برای ساختمانها هستند. و در طول تاریخ از گچبری و آهک بری برای نما سازی استفاده میکردهاند. نتیجه و حاصل کار هنرمندانه و در عین حال فنی و اصولی معماران و بناها و سازندگان ایرانی را میتوان در بناهای تاریخی مثل مساجد جامع بسیاری از شهرها از جمله شیراز، تبریز، اصفهان و بسیاری از عمارت ها، بقعه ها و مقبره ها و بسیاری دیگر از بناهای قدیمیو تاریخی در جای جای کشور، به عینه مشاهده کرد.

نمای ساختمان در تعریف و شکل دهی شهر نقش بسیار مهمی ایفا می کند، بنابراین در نمای ساختمانها باید به مساله همگونی نمای شهری توجه بسیاری داشت، زیرا اگر نمای هر ساختمان را بی‎توجه به بافت شهر و بدون در نظر گرفتن ساختمانهای همجوار طراحی کنیم، ناهمگونی غیر قابل جبرانی را در سطح شهر رواج می دهیم و با این عمل، بی هویتی و تضاد شهری ناخواسته گسترش می یابد.

دانستن اینکه در نظر گرفتن نما برای ساختمانها چه هدف یا اهدافی را دنبال میکند، و چه عواملی در نوع و شیوه اجرایی این قبیل نماها موثرند، لازم و ضروری است. اما نکتهای که در اینجا و قبل از پرداختن به بحث اهداف و انواع نماها باید به آن اشاره شود، اینکه هر نوع نمایی که با هر نوع مصالح ساختمانی و با هر هزینهای که ساخته شود، باید به طور کاملاً صحیح و اصولی نگهداری شوند و در صورت آسیب دیدگی نما، برای اجتناب از صدمات جدی تر و در نهایت تخریب کلی نما و ساختمان و نیز به منظور حفظ و احیای منظره و جلوه ساختمان، باید قسمتهای آسیب دیده کاملاً مرمت و تعمیر شوند.

دلایل و اهداف اصلی نما سازی در ساختمانها

زیبا و دلپذیر شدن جلوه ظاهری و بیرونی ساختمان و در نهایت دورنما و منظره (View) مناسب و قابل قبولِ شهر یا محلی که ساختمان در آن واقع شدهاست.

کاهش اتلاف انرژی در تمام فصول سال؛ چراکه نمادر ساختمان نقش یک عایق حرارتی و برودتی را بازی میکند، که هم از هدر روی انرژی تولیدی سیستمهای گرمایشی و سرمایشی ساختمان ممانعت میکند و هم میتواند بر حسب جنس، رنگ و میزان سطحی که دارد، باعث دفع و انعکاس گرما در فصل تابستان خصوصاً در مناطق گرمسیری شود، وعکس همین عملکرد را در فصل زمستان برای جذب انرژی خورشیدی و گرم شدن ساختمانها درمناطق سرد سیری ایفا نماید.

نمای ساختمان بعنوان عایق صوتی ایدهال و مناسب؛ کاملاً واضح و روشن است که نمای ساختمان نقش بسیار مهمیدر کاهش ورود میزان آلودگی های صوتی و صداهای آزاردهنده محیط بیرون به فضای داخلی ساختمانهای اداری و مسکونی و ... است. که این مساله در ابر شهرهای با آلودگی های بالای صوتی بیشتر نمود پیدا میکند. در ساخت و سازهای عصر حاضر، این عایقکاری صوتی با استفاده از نماهای شیشهای و با بکار گیری شیشه های چند لایه که مابین آنها با گازهایی مثل آرگون پرشده یا خلاء میباشد، به نتایج بهتری (هم بهرهگیری از نور بیرون برای تامین روشنایی داخل ساختمان و هم ممانعت از ورود صداهای ناهنجار به داخل) با بازده بالاتری رسیدهاست. نماهای با جنس سنگ، بتن و آجر نیز عایقهای خوبی از نظر صوتی هستند.

کمک به افزایش دوام و پایداری ساختمانها در برابر شرایط نا مساعد جوی و محیطی (زلزله، باد، باران اسیدی و رطوبتهای خورنده، یخبندان، گازهای اسیدی موجود در هوای آلوده شهرهای بزرگ، پرتوهای مضر خورشید مثل اشعه ماورائ بنفش، گرد و خاکها و دوده های حاوی مواد شیمیایی) و در نتیجه افزایش عمر مفید ساختمان.

ساندویچ پانل در نماسازی ساختمان

عایق صوت و حرارت: ساندویچ پانل از جهت عایق بودن به دلیل دارا بودن استانداردهای روز جهان و کاربردهای متنوع ای برخوردار بوده و می توان این محصول را مطابق با مقررات ملی مبحث نوزدهم ساختمانی ایران به شمار آورد. به طور مثال عایق صوت در ساندویچ پانل به دلیل داشتن فوم پلی اورتان در پشت ساندویچ پانل باعث شده این نما تا 60 دسی بل صوت رابا ارائه گواهینامه بین المللی از خود عبور نداده و همچنین بعلت وجود این فوم از امکان عایق حرارتی نیز برخوردار می باشد و هدر رفت انرژی نسبت به دیگر نما های نوین تا حد زیادی کاهش می یابد.

صرفه اقتصادی: نمای ساندویچ پانل به دلیل ساخته شدن از محصولات مرغوب موجود در بازار که باعث افزایش کیفیت آن نسبت به دیگر رقبای خود گردیده دارای قیمت تمام شده نسبتا بالایی می باشد، اما باید در نظر داشت بازگشت سرمایه آن در بهینه سازی مصرف انرژی باعث صرفه اقتصادی آن در دراز مدت می شود. عواملی از قبیل بالا بودن سرعت اجرا، اینکه عدم پرداخت هزینه شستشوی نما و دوام طرح و رنگ اولیه از مزایای این محصول می باشد.

دوام: نمای ساندویچ پانل از دوام و مقاومت بالایی برخوردار بوده که به دلیل وجود فلزات روی و گالوانیزه در ساخت می باشد، فلز روی برای انعطاف پذیری و فلز گالوانیزه برای مقاومت بیشتر به کار برده می شود. از این جهت این نما را می توان از جمله نماهای نوین با استقامت و مقاومت در برابر ضربه نیز برشمرد.

تنوع طرح: نمای ساندویچ پانل با طراحی ترکیبی و اجرای زیبا دراشکال متنوع سازه قابل اجرا می باشد. این نما توانسته اشکال مختلف نما های سنتی را در قالب خود ایجاد کرده و همچنین به دلیل داشتن طراحی انعطاف پذیر از این حیث خود را سرآمد دیگر نماهای نوین و سنتی ساخته که در حقیقت می تواند ساختار نمای سنتی اسلامی را به صورتی نوین عرضه کند.

جرم پذیری: ساندویچ پانل بدلیل برخورداری از رنگ استاتیک که با روش الکترو استاتیک انجام می شود از امتیاز عدم جذب معلقات موجود در هوا بهره مند می باشد. رنگ نمای سیمانی شرکت آدااستاتیک روی سطح نمای گالواریوم سبب می شود رنگ شفافیت خود را حفظ نموده و هرگز جلای خود را از دست ندهد.

سرعت اجرا: نمای ساندویچ پانل بدلیل بهره گیری از شیوه نصب آسان و علم روز جهان توانسته تا حدود زیادی سرعت اجرای نما را به افزایش دهد.

وزن: نمای ساندویچ پانل به دلیل استفاده از فلزات سبکی مانند آلومینیوم، روی و آلیاژی از فلز گالوانیزه تا حدود زیادی سبک بوده و از این بابت بار مرده ساختمان را به مقدار شایان ذکری کاهش می دهد . هر یک متر مربع این نما 5/1 کیلو گرم وزن دارد.

تنوع رنگ: رنگ بندی نمای سانویچ پانل بسیارمتنوع بوده و با توجه به نیاز بازار و سفارش مشتری تولید می شود. این نما از100رنگ مختلف برخوردار می باشد.

آتش سوزی: نمای ساندویچ پانل با بهره گیری ازجدید ترین دانش روز دنیا توانسته این ضعف عمده که دامن گیر همه محصولات نماسازی می باشد را از پوشش دهد و با بکار گیری فوم رزین پلی اورتان از اشتعال و آتش سوزی جلوگیری نماید. این فوم به دلیل برخورداری از درصد کربنات بالا از گسترش اشتعال جلوگیری کرده و مانع از سرایت آتش به محل های دیگر می شود.

  


اطلاعات بیشتر

نمای سیمان شسته

نمای ساختمان چگونه نمای ساختمان راتميز کنیم

برای  تميز كردن نمای ساختمان توجه به نکاتی زیرخالی از لطف نیست.به طوریکه ، درهنگام بنايی یا بازسازی روی سطوح ديوارهای آجری ،نمای سنگی ، نمای سيمانی و نمای مونولیت،نمای کامپوزیت ملات پاشيده می شود كه قبل از سكنی گزيدن در ساختمان بايد اين ملاتها از سطح نمای ساختمان گرفته شود.

شوره:

شوره سفيد رنگ در آجرهايی ديده مي شود كه در اثر مكش آب و يا جذب رطوبت ، نمكهای موجود در آجربه شكل كپك بر سطح آجركاری نمای ساختمان نمايان مي سازند.اگر کم باشد آن را جارو مي زنيم . چنانچه شوره زياد باشد ، آن را چند بار با آب و جارو مي شوييم . بعد از این عمل ازبین نرفت  ، با اسيدضعیف و برس سيمي ، شوره های حاصله را از نمای ساختمان پاك مي كنيم.

تمیزکردن دوده:شستشوی نما شرکت آدا

 در شهرهای بزرگ با ترافیک سنگین وصنعتي ، سطوح تمامي نمای ساختمانهای كه در كنار اتوبانها وكارخانه ها قرار دارند ، ممكن است دوده بگيرد . چنانچه دوده چرب نباشد ، ابتدابا جارو و گردگيری کرده وسپس آن را شستشومی دهیم. اما اگر دوده چرب باشد ، به نسبت غلظت چربي آن از اسيدهای رقيق تا غليظ استفاده مي كنيم .توجه شود كه پس از مصرف ، فورا بايد سطح نما را با آب بشوييم . قابل توجه اينكه استفاده از اسيد غليظ بايد به اندازه ای نباشد كه سطح آجركاری و يا سنگهای آهكی دچار فرسودگی و خوردگی نشود.

تمیزکردن خزه:

رشد خزه ها نيز در مناطق مرطوب بر ديوار نما اشكالاتی ايجاد مي كند و بايد پاک شوند ؛ زيرا ريشه های فرعی در بند آجركاری كه ملات خاكی دارد ، اثر می كند و باعث لقی و جا به جايی آجرها مي شود . همچنين حشرات و باكتريها لابه لای شاخه ها و برگهای خزه ها لانه می كنند و زندگي انسان را دچار مخاطره می سازند.

تمیز کردن جرم نما: اگر جرم روی نما زياد باشد ، يا نما به رنگ روغنی آغشته باشد ، ضد رنگ را روی سطح مالیده وبعداز پوسته شد رنگ با یک کاردک از روی آن برمی داریم و يا ديوارنويسي شده باشد ،بستگی به نوع رنگ  براي تميز كردن آن نما، از روش تميز كردن مكانيكي و سند بلاست استفاده مي كنيم . در اين روش ، بايد فشار پاشش ماسه را به حدی باشد كه نما دچار نشود. معمولا اين روش براي نماهايي مفيد است كه مصالح سخت دارند ؛ مانند سنگ كاريهاي تزئيني . میتوان از دستگاه سندبلاست تر استفاده کرد  ، نوع ماسه مورد استفاده و فشارآن در سطوح مختلف متفاوت است. و همين طور گرد وخاک باقیمانده از ماسه را ، پس از پايان كار با آب مي شوييم و تميز مي كنيم . دقت شود که هنگام شستن آب از درزها به قسمتهای داخلی ساختمان عبور نكند . در آخر نيز توجه گردد كه برسهای مكانيكی كه با چرخش و حركت دورانی سطح را تميز می كنند بايد با دقت انجام شوند تا امواجی در سطح نما بوجود نيايد

زمانی كه جرم روی نما ناچيز و سطحی است ، مي توانيم روی آن آب بپاشيم و هنگام حركت آب از بالا به طرف پايين ، با سنباده ،فرچه غير سيمي يا مويی و در مواردی سنگ ساب دستی سطح را سايش دهيم . سپس با آب گرفتن جرمها ، نما را تميز كنيم.

انواع تمیزکننده شمیایی

الف: اسیدفلوئوریدریک

ب: اسيد فسفريك

قبل از استفاده از مواد شيميايي جهت تميز كردن كل نما ، سطح كوچكي را به طور آزمايشي تميز مي كنيم و پس از اطمينان از اينكه اشكالي پيش نخواهد آمد ، نما را پاك خواهيم كرد.اسيد رقيق فلوئوريدريك : اين اسيد را به مقدار 10% با آب مخلوط مي كنيم و با قلم ، چكته و يا فرچه بر سطحي كه قبلا با آب خيس شده است ، مي ماليم . سپس با برس سايش مي دهيم و بلافاصله با آب مي شوييم.   


اطلاعات بیشتر