شرکت خدماتی آدا سرویس

فرم ثبت سفارش خدمات

شما می توانید پیام ها و نظرات و انتقادات پیشنهادی را با تکمیل فرم زیر برای ما ارسال نمائید
ما حتما و ظرف 48 ساعت پاسخگو هستیم

شرکت خدماتی آدا سرویس > شرکت خد?ات?

عملکرد شرکت خدماتی در سطوح نظافتی

 

عملکرد شرکت خدماتی در سطوح نظافتی

 

سطوح نظافتی به سطوحی گفته می شود که  نیاز به انجام نظافت و گردگیری به صورت منظم دارند. شرایط محیطی خشک، موقعیت مناسبی برای دوام و ماندگاری کوکسی های گرم مثبت در ذرات گردوغبار موجود بر روی سطوح فراهم می‌کند.از سوی دیگر مناطق مرطوب ، محیط مناسبی برای رشد و دوام باسیل های گرم منفی به شمار می آیند. قارچ ها نیز در گردوغبار یافت می‌شوند و در رطوبت تکثیر پیدا می‌کنند. اکثر سطوح نظافتی را با توجه به ماهیت سطح و نوع و درجه آلودگی آن می‌توان به وسیله آب و دترجنت ها ویا با یک ماده ضدعفونی کننده کم اثر تمیز کرد.

اطلاعات بیشتر

شرکت خدماتی خصوصی‌ و بهره‌وری خدمات شهری

 

شرکت خدماتی خصوصی‌ و بهره‌وری خدمات شهری

 

قبل از پرداختن به اهمیت موضوع بهتر است ابتدا مقصود خود را از بهره‌وری روشن کنیم. در مورد مفهوم بهره‌وری تعاریف مختلفی مطرح شده است. عمده‌ترین اینها نگرش‌های اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی به تعریف بهره‌وری پرداخته و هر یک به شیوه‌ای خاص عوامل مؤثر در بهره‌وری پرداخته . هدف بهره‌وری، استفاده مؤثر از عوامل است و در جهت امکان ارتقاء بهره‌وری، شیوه‌ها و روش‌های متفاوتی نیز وجود دارد. اگر منابع یک سازمان به‌طور کارآمدتری مورد استفاده قرار گیرد، تعداد هدف‌هائی که تحقق می‌پذیرند بیشتر خواهد بود.

اطلاعات بیشتر